Yleisesittely

Teekkarireserviläiset (TERES) on Aalto-Yliopiston Ylioppilaskunnan (AYY) piirissä toimiva reserviläisjärjestö. Teekkarireserviläiset on perustettu 09.03.1954 nimellä Teekkariupseerit (TRIUPS). Yhdistyksen nimi on 29.03.1977 hyväksytyllä sääntömuutoksella muutettu Teekkarireserviläisiksi. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 28.01.1999. Rekisteröitymisen ja sääntömuutoksen myötä yhdistyksen viralliseksi nimeksi muotoutui Teekkarireserviläiset – TERES ry.